DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

הכנה לבגרות באנגלית - מודול A, מודול C, מודול E, מודול G, אוצר מילים, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, כתיבה

boot camp-2

איך זה עובד?

בקיץ הקרוב (3.6.24 / 4.6.24) אגש לבחינה/שאלון ...

שאלון 16381: Module A

הבנת הנקרא והנשמע לתלמידי שלוש יחידות

בחינת הבגרות כוללת:

קריאה של שני קטעים (3 פסקאות, כ- 160 מילים לכל קטע), ומענה על 9-10 שאלות הבנת הנקרא בסך הכל (אמריקאיות ופתוחות קצרות).

האזנה לריאיון בין שני אנשים, מראיין ובעל מקצוע/אישיות מעניינת כלשהם, ומענה על 5-6 שאלות הבנת הנשמע.

הבוטקאמפ של בגורו יכין אותך בדיוק לזה, עם קטעי קריאה, ראיונות, ושאלות מקוריים – זהים לפורמט הבגרות! 

ובנוסף:

♦ קריינות מלאה לכל קטעי הקריאה והשאלות;

♦ תסריטים כתובים לראיונות המושמעים;

♦ תרגולים דיגיטליים עם פידבק מיידי וניתוח תשובות (הסבר על תהליכי החשיבה והאלימינציה כדי לבסס אסטרטגיות פיתרון יעילות לבחינה).

מודול C - שאלון 16382:

הבנת הנקרא וכתיבה לתלמידי שלוש וארבע יחידות

בחינת הבגרות כוללת:

קריאה של קטע (4 פסקאות, כ-200 מילים), ומענה על 8-9 שאלות הבנת הנקרא (אמריקאיות ופתוחות קצרות).

כתיבה של חיבור בן 70-90 מילים.

הבוטקאמפ של בגורו יכין אותך לכל מה שצריך – עם קטעי קריאה ותרגול של כל שבעת נושאי הכתיבה – שאחד מהם יהיה בוודאות בבחינה (לפי מיקוד משה״ח) – והכל בפורמט זהה לבחינת הבגרות!

ובנוסף:

♦ סרטוני אנימציה מקוריים וייחודיים ללימוד כתיבה לבגרות;

♦ טיפים ממוקדים לכתיבה יעילה והתמודדות עם מחסומי כתיבה;

♦ קריינות מלאה לקטעי הקריאה והשאלות;

♦ תרגולים דיגיטליים עם פידבק מיידי וניתוח תשובות (הסבר על תהליכי חשיבה ואלימינציה, כדי לבסס אסטרטגיות פיתרון יעילות לבחינה).

מודול E - שאלון 16471:

הבנת הנקרא ואוצר מילים לתלמידי ארבע וחמש יחידות

בחינת הבגרות כוללת:

קריאה של קטע (5 פסקאות, כ-240 מילים), ומענה על 8-9 שאלות הבנת הנקרא (אמריקאיות ופתוחות קצרות).

היכרות עם 30 מילים מתוך רשימת המילים לבגרות של משרד החינוך (בהתאם למיקוד בחינות קיץ 2024) – התאמה בין מילה לפירושה.

*שימו לב, כי בשאלון זה השימוש במילון/ מילונית אלקטרונית אסור.

הבוטקאמפ של בגורו יכין אותך לכל מה שצריך – עם קטעי קריאה ותרגול אינטראקטיבי של אוצר המילים – והכל בפורמט זהה לבחינת הבגרות!

ובנוסף:

♦ תרגולים משחקיים קצרים של קבוצות מילים קטנות – שמחולקות לפי הקשר כדי להקל על הזיכרון של המילים;

♦ קריינות מלאה לקטעי הקריאה והשאלות;

♦ תרגולים דיגיטליים עם פידבק מיידי וניתוח תשובות (הסבר על תהליכי חשיבה ואלימינציה, כדי לבסס אסטרטגיות פיתרון יעילות לבחינה).

מודול G - שאלון 16582:

הבנת הנקרא וכתיבה לתלמידי חמש יחידות

בחינת הבגרות כוללת:

קריאה של קטע (5-6 פסקאות, כ-300 מילים), ומענה על 8-9 שאלות הבנת הנקרא (אמריקאיות ופתוחות קצרות).

כתיבה של חיבור דעה בן 120-140 מילים (לפי מיקוד משה״ח לבגרות קיץ 2024). 

הבוטקאמפ של בגורו יכין אותך לכל מה שצריך – עם קטעי קריאה ותרגול כל סוגות הכתיבה במיקוד – (כתיבת דעה והתייחסות לתיאור חפץ, אדם או אירוע) – והכל בפורמט זהה לבחינת הבגרות!

ובנוסף:

♦ סרטוני אנימציה מקוריים וייחודיים ללימוד כתיבה לבגרות;

♦ דגש מיוחד על הדקדוק הנדרש לכתיבה במודול G – למידה ממוקדת בזום ומסרטוני אנימציה קצרים.

♦ טיפים ממוקדים לכתיבה יעילה והתמודדות עם מחסומי כתיבה;

♦ קריינות מלאה לקטעי הקריאה והשאלות;

♦ תרגולים דיגיטליים עם פידבק מיידי וניתוח תשובות (הסבר על תהליכי חשיבה ואלימינציה, כדי לבסס אסטרטגיות פיתרון יעילות לבחינה).

רוצה לדבר? נשמח לענות על כל שאלה!

Screenshot

הכנה לבגרות באנגלית - מודול A, מודול C, מודול E, מודול G, אוצר מילים, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, כתיבה

X
לכתיבת תגובה תשובה שהוגשה
Refresh Comments