band-iii-vocabulary-winter-24

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏250.00 ₪
התחל

מה בקורס?

🕙הגישה לקורס תקפה לחצי שנה מיום ההרשמה

  • שישה מאמרים לקריאה בפורמט הבגרות.
  • שאלות הבנת הנקרא בפורמט הבגרות.
  • קריינות מקצועית של כל המאמרים והשאלונים (למידה לפי התאמות משרד החינוך).
  • התאמה אישית של קצב ההקראה לשיפור מיומנויות הבנת הנקרא.
  • מענה מתוזמן בטיימר לניהול זמן הבחינה.
  • פידבק מיידי.
  • ניתוח תשובות (הסברים מפורטים על תהליכי אלימינציה ובחירת התשובות הנכונות).
  • מגוון אפשרויות הנגשה לתלמידים לקויי למידה.
X
לכתיבת תגובה תשובה שהוגשה
Refresh Comments