Count That Day Lost/ George Eliot

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏100.00 ₪
התחל

מה בקורס?

? הגישה לקורס תקפה לחודשיים מיום ההרשמה.

  • סרטון מעמיק ללמידת השיר (ניתוח השיר, כולל התייחסות לאמצעים האמנותיים בו, לסמלים, תמות, ומסר).
  • סרטון אנימציה מקוצר לסיכום עיקרי השיר.
  • שאלון דיגיטלי עם 20 שאלות לווידוא הבנה (Basic Understanding).
  • עשר שאלות ניתוח ופרשנות (Analysis & Interpretation).
  • ארבע שאלות HOTS (High Order Thinking Skills).
  • שלוש שאלות מיזוג טקסטים (Bridging Text & Context).
  • כל השאלונים תואמים את דרישות הבגרות הפנימית בספרות אנגלית, מאפשרים בחירה בהקראת שאלון, ומענה בהקלדה ו/או הקלטה.