English Bagrut – 3 Points, 12 Months

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏500.00 ₪
התחל

מה בקורס?

  • עשרה מאמרים ושאלונים לתרגול הבנת הנקרא ברמת מודול A לפי פורמט הבחינה, הכוללים הקראה של הטקסט והשאלות, תרגול מתוזמן בטיימר, פידבק מיידי וניתוח תשובות.
  • ארבעה-עשר ראיונות ושאלונים לתרגול הבנת הנשמע ברמת מודול A לפי פורמט הבחינה, הכוללים תסריט מלווה לראיון, הקראה של השאלות, תרגול מתוזמן בטיימר, פידבק מיידי וניתוח תשובות.
  • עשרה מאמרים ושאלונים לתרגול הבנת הנקרא ברמת מודול C לפי פורמט הבחינה, הכוללים הקראה של הטקסט והשאלות, תרגול מתוזמן בטיימר, פידבק מיידי וניתוח תשובות.
  • שלושה סרטוני אנימציה להקניה ותרגול של כתיבת פסקאות תיאור ודעה.
  • חמישה סיפורים קצרים (מתוכם ניתן לבחור את שני הסיפורים הנחוצים לך לבגרות, בהתאם למה שנלמד בבית הספר שלך).
  • שני שירים (מתוכם ניתן לבחור את השיר הנחוץ לך לבגרות, בהתאם למה שנלמד בבית הספר שלך).

תוכן הקורס

הבנת הנקרא A
הבנת הנשמע A
הבנת הנקרא C
הבעה בכתב C
דקדוק
ספרות - שירים
ספרות - סיפורים
X
לכתיבת תגובה תשובה שהוגשה
Refresh Comments