English Bagrut – 4 Points, 6 Months

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏365.00 ₪
התחל

מה בקורס?

  • עשרה מאמרים ושאלונים לתרגול הבנת הנקרא ברמת מודול C לפי פורמט הבחינה, הכוללים הקראה של הטקסט והשאלות, תרגול מתוזמן בטיימר, פידבק מיידי וניתוח תשובות.
  • שמונה מאמרים ושאלונים לתרגול הבנת הנקרא ברמת מודול E לפי פורמט הבחינה, הכוללים הקראה של הטקסט והשאלות, תרגול מתוזמן בטיימר, פידבק מיידי וניתוח תשובות.
  • שלושה סרטוני אנימציה להקניה ותרגול של כתיבת פסקאות תיאור ודעה.
  • חמישה סיפורים קצרים (מתוכם ניתן לבחור את שלושת הסיפורים הנחוצים לך לבגרות, בהתאם למה שנלמד בבית הספר שלך).
  • ארבעה שירים (מתוכם ניתן לבחור את שלושת השירים הנחוצים לך לבגרות, בהתאם למה שנלמד בבית הספר שלך).
X
לכתיבת תגובה תשובה שהוגשה
Refresh Comments