English Bagrut – 5 Points, 12 Months

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏500.00 ₪
התחל

מה בקורס?

  • שמונה מאמרים ושאלוני הבנת הנקרא ברמת מודול E לפי פורמט הבחינה, הכוללים הקראה של הטקסט והשאלות, תרגול מתוזמן בטיימר, פידבק מיידי וניתוח תשובות.
  • תשעה מאמרים ושאלוני הבנת הנקרא ברמת מודול E לפי פורמט הבחינה, הכוללים הקראה של הטקסט והשאלות, תרגול מתוזמן בטיימר, פידבק מיידי וניתוח תשובות.
  • שלושה סרטוני אנימציה להקניה ותרגול של כתיבת חיבורי תיאור ודעה.
  • חמישה סיפורים קצרים (מתוכם ניתן לבחור את שלושת הסיפורים הנחוצים לך לבגרות, בהתאם למה שנלמד בבית הספר שלך).
  • ארבעה שירים (מתוכם ניתן לבחור את שלושת השירים הנחוצים לך לבגרות, בהתאם למה שנלמד בבית הספר שלך).
  • מחזה ונובלה (מהם ניתן לבחור את היצירה הנחוצה לך לבגרות)*.

*מחזה ונובלה יהיו זמינים החל מינואר 2024.

X
לכתיבת תגובה תשובה שהוגשה
Refresh Comments