Listening Comprehension – Module A

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏100.00 ₪
התחל

מה בקורס?

? הגישה לקורס תקפה לחצי שנה מיום ההרשמה

  • ארבעה-עשרה ראיונות מקוריינים על-ידי דוברי אנגלית, להאזנה בפורמט הבגרות.
  • שאלות הבנת הנשמע בפורמט הבגרות.
  • קריינות מקצועית של כל השאלונים (למידה לפי התאמות משרד החינוך).
  • התאמה אישית של קצב ההקראה לשיפור מיומנויות הבנת הנשמע.
  • תסריטים מצורפים לכל ראיון לשיפור הבנת הנשמע ואוצר המילים.
  • מענה מתוזמן בטיימר לניהול זמן הבחינה.
  • פידבק מיידי.
  • ניתוח תשובות (הסברים מפורטים על תהליכי אלימינציה ובחירת התשובות הנכונות).
  • מגוון אפשרויות הנגשה לתלמידים לקויי למידה.