Listening Comprehension – Module E (old)

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏100.00 ₪
התחל

מה בקורס?

? הגישה לקורס תקפה לחצי שנה מיום ההרשמה

  • שניים-עשר ראיונות מקוריינים על-ידי דוברי אנגלית, להאזנה בפורמט הבגרות.
  • שאלות הבנת הנשמע בפורמט הבגרות.
  • קריינות מקצועית של כל השאלונים (למידה לפי התאמות משרד החינוך).
  • התאמה אישית של קצב ההקראה לשיפור מיומנויות הבנת הנשמע.
  • תסריטים מצורפים לכל ראיון לשיפור הבנת הנשמע ואוצר המילים.
  • מענה מתוזמן בטיימר לניהול זמן הבחינה.
  • פידבק מיידי.
  • ניתוח תשובות (הסברים מפורטים על תהליכי אלימינציה ובחירת התשובות הנכונות).
  • מגוון אפשרויות הנגשה לתלמידים לקויי למידה.

חשוב לשים לב!

מודול E עבר שינוי, והחל מחורף 2024 הבחינה תהיה שונה. הראיונות ושאלות הבנת הנשמע בקורס זה יעזרו לך לשפר את מיומנויות הבנת הנשמע, ויכולים להיות תרגול נוסף שיעזור לך להצליח בבחינה – אבל חשוב להבין שבמסגרת הרפורמה, הבנת הנשמע נבחנת כחלק מההבעה בעל-פה, במבחן נוסף שאיננו חלק ממודול E.

X
לכתיבת תגובה תשובה שהוגשה
Refresh Comments