Reading Comprehension – Module E 16471

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏100.00 ₪
התחל

מה בקורס?

לפי הרפורמה של משרד החינוך, בחינת הבנת הנקרא ברמת מודול E מתבצעת ללא מילונית. לכן, בכל טופס בחינה מופיעה טבלת אוצר מילים עם פירושים של מילים מורכבות שהופיעו בטקסט.
בבחינת הבגרות, תהיינה כשש מילים כאלו לערך.
בתרגולים שלנו, כללנו יותר מילים ופירושים, על מנת להעשיר את אוצר המילים שלכם.
מספר המילים המתורגמות רב יותר – אבל הסימון שלהן בטקסט והפירושים נראים בדיוק כמו שתפגשו בהן בבחינה.

🕙 הגישה לקורס תקפה לחצי שנה מיום ההרשמה

  • תשעה מאמרים לקריאה בפורמט הבגרות.
  • שאלות הבנת הנקרא בפורמט הבגרות.
  • קריינות מקצועית של כל המאמרים והשאלונים (למידה לפי התאמות משרד החינוך).
  • התאמה אישית של קצב ההקראה לשיפור מיומנויות הבנת הנקרא.
  • מענה מתוזמן בטיימר לניהול זמן הבחינה.
  • פידבק מיידי.
  • ניתוח תשובות (הסברים מפורטים על תהליכי אלימינציה ובחירת התשובות הנכונות).
  • מגוון אפשרויות הנגשה לתלמידים לקויי למידה.
X
לכתיבת תגובה תשובה שהוגשה
Refresh Comments